A A A

Kredyty oddłużeniowe - SPŁATA WINDYKACJI I KOMORNIKA - bez żadnych opłat! - od 02-08-2012r WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Są to kredyty przeznaczone na całkowitą spłatę wszystkich obecnych zobowiązań. Dopuszczalne są również opóźnienia w spłatach, a także windykacja czy komornik. Warunkiem uzyskania tego kredytu jest zdolność kredytowa oraz wykazanie WSZYSTKICH zobowiązań. Zatajenie choćby jednego zobowiązania może być powodem odmowy udzielenia kredytu.

 

 

A) Konslidacja bez zabezpieczeń

 • Okres kredytowania do 96 m-cy,
 • Kwota od 5 000 zł – 100 000 zł,
 • Oprocentowanie zmienne 18,5% minimalny dochód głównego kredytobiorcy 1000 zł netto,
 • Nie można łączyć dochodu z kilku źródeł w celu uzyskania
  minimalnego dochodu.

 

 

Warunki uzyskania pożyczki oddłużeniowej.

 

Osoby fizyczne uprawnione do skorzystania z pożyczki oddłużeniowej:

 • Wiek min. 25 lat spłata max w 70 roku życia,
 • Posiadające obywatelstwo polskie oraz zdolność do czynności cywilno-prawnych,
 • Posiadające akceptowalne źródło dochodu,
 • Maksymalnie trzy osoby fizyczne posiadające ten sam adres zamieszkania.

 

Akceptowane źródła dochodu:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
 • Umowa o pracę na czas określony pod warunkiem, że umowa jest podpisana jeszcze na min. 1 rok czasu od dnia podpisania umowy pożyczki,
 • Emerytura, świadczenie przedemerytalne,
  renta przyznana na stałe ( rodzinna, inwalidzka, resortowa),
 • Rolnicy, działy specjalne, działalność gospodarcza.

 

Zasady ogólne:

 • Waluta: wyłącznie PLN,
 • Raty równe, miesięczne,
 • Cel: na całkowitą spłatę konsolidowanych zobowiązań.

Konsolidacji podlegają:
 • Kredyty ratalne,
 • Kredyty odnawialne,
 • Kredyty hipoteczne,
 • Limity debetowe,
 • Kredyty samochodowe,
 • Kredyty w PLN,
 • Pożyczki zawarte na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • Wszelkie zobowiązania wynikające z bycia głównym najemcą lokalu komunalnego, socjalnego, przydziału służbowego i inne prawa do zamieszkania oprócz wynajmu od innej osoby, która nie zajmuje się tym zawodowo,
 • Wszystkie zobowiązania z tytułu nie opłacenia mediów tj. prąd, gaz, telewizja, telefon i inne,
 • Konsolidacji podlegają wszystkie zobowiązania wykazane w BIK i BIG.